Učivo 

Prosinec

Český jazyk 

Tvarosloví: Slovní druhy, Podstatná jména – pád, číslo, rod (životnost) a vzor

Skloňování podstatných jmen, pravopis koncovek

Opakování pravopisu    

 

Matematika

Dělení dvojciferným dělitelem se zbytkem – zkrácený zápis, Dělení dvojciferným dělitelem ze zbytkem

Roznásobení sčítanců

G:  Druhy čar, Konstrukce trojúhelníka (obvod), čtverce a obdélníka (obvod a obsah)

 

Vlastivěda

Okupace,  Boj proti nacismu

Druhá světová válka

Období vlády jedné strany 

 

Přírodověda

Země ve vzdušném obalu

Země přitažlivá

Země v přímém přenosu

 


Kontakt

Základní škola Hýskov

Základní škola Hýskov
Školní 112
Hýskov
267 06


Tel: +420 311 635 129
Mob: +420 731 309 710